ประกาศจัดซื้อจัดจ้างห้องเวชระเบียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างห้องเวชระเบียน
ประกาศ จังหวัดสระแก้ว
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

[pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2021/02/Notic_RoomMRS_Purchase-2.pdf”]