รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง การตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT) ประจำปี 2563 จึงขอรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลด

[pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2019/12/สรข.1-ตค-พย-62.pdf”]