เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลโคกสูง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ หรือ นักวิทยาศาสตร์การแพย์ 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการซักฟอก รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และรับจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2563

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และรับจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2019/12/แผนเงินบำรุง-63.pdf” title=”แผนเงินบำรุง-63″]

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง การตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT) ประจำปี 2563 จึงขอรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2019/12/สรข.1-ตค-พย-62.pdf”]

ข่าวรับสมัครงาน 6

Aliquam at ante at elit efficitur tincidunt a quis neque. Donec ut pulvinar metus. Pellentesque lobortis volutpat eros sed sagittis. Nunc rutrum ex eu auctor tristique. Maecenas suscipit vestibulum nunc nec placerat. Phasellus blandit augue nunc, consequat consectetur augue placerat sed. Aenean fermentum scelerisque lectus, sit amet ultricies ex interdum bibendum. Quisque porttitor, enim maximus… Continue reading ข่าวรับสมัครงาน 6

ข่าวรับสมัครงาน 5

Aliquam at ante at elit efficitur tincidunt a quis neque. Donec ut pulvinar metus. Pellentesque lobortis volutpat eros sed sagittis. Nunc rutrum ex eu auctor tristique. Maecenas suscipit vestibulum nunc nec placerat. Phasellus blandit augue nunc, consequat consectetur augue placerat sed. Aenean fermentum scelerisque lectus, sit amet ultricies ex interdum bibendum. Quisque porttitor, enim maximus… Continue reading ข่าวรับสมัครงาน 5

ข่าวรับสมัครงาน 4

Aliquam at ante at elit efficitur tincidunt a quis neque. Donec ut pulvinar metus. Pellentesque lobortis volutpat eros sed sagittis. Nunc rutrum ex eu auctor tristique. Maecenas suscipit vestibulum nunc nec placerat. Phasellus blandit augue nunc, consequat consectetur augue placerat sed. Aenean fermentum scelerisque lectus, sit amet ultricies ex interdum bibendum. Quisque porttitor, enim maximus… Continue reading ข่าวรับสมัครงาน 4

ข่าวรับสมัครงาน 3

Aliquam at ante at elit efficitur tincidunt a quis neque. Donec ut pulvinar metus. Pellentesque lobortis volutpat eros sed sagittis. Nunc rutrum ex eu auctor tristique. Maecenas suscipit vestibulum nunc nec placerat. Phasellus blandit augue nunc, consequat consectetur augue placerat sed. Aenean fermentum scelerisque lectus, sit amet ultricies ex interdum bibendum. Quisque porttitor, enim maximus… Continue reading ข่าวรับสมัครงาน 3

ข่าวรับสมัครงาน 2

Aliquam at ante at elit efficitur tincidunt a quis neque. Donec ut pulvinar metus. Pellentesque lobortis volutpat eros sed sagittis. Nunc rutrum ex eu auctor tristique. Maecenas suscipit vestibulum nunc nec placerat. Phasellus blandit augue nunc, consequat consectetur augue placerat sed. Aenean fermentum scelerisque lectus, sit amet ultricies ex interdum bibendum. Quisque porttitor, enim maximus… Continue reading ข่าวรับสมัครงาน 2

ข่าวรับสมัครงาน 1

Aliquam at ante at elit efficitur tincidunt a quis neque. Donec ut pulvinar metus. Pellentesque lobortis volutpat eros sed sagittis. Nunc rutrum ex eu auctor tristique. Maecenas suscipit vestibulum nunc nec placerat. Phasellus blandit augue nunc, consequat consectetur augue placerat sed. Aenean fermentum scelerisque lectus, sit amet ultricies ex interdum bibendum. Quisque porttitor, enim maximus… Continue reading ข่าวรับสมัครงาน 1