แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และรับจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2563

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และรับจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2019/12/แผนเงินบำรุง-63.pdf” title=”แผนเงินบำรุง-63″]

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง การตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT) ประจำปี 2563 จึงขอรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2019/12/สรข.1-ตค-พย-62.pdf”]

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม จึงมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ตามประกาศนี้ ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2019/12/ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf” title=”รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง-2562″]

ข่าวประกาศ 2

Aliquam at ante at elit efficitur tincidunt a quis neque. Donec ut pulvinar metus. Pellentesque lobortis volutpat eros sed sagittis. Nunc rutrum ex eu auctor tristique. Maecenas suscipit vestibulum nunc nec placerat. Phasellus blandit augue nunc, consequat consectetur augue placerat sed. Aenean fermentum scelerisque lectus, sit amet ultricies ex interdum bibendum. Quisque porttitor, enim maximus… Continue reading ข่าวประกาศ 2

ข่าวประกาศ 1

Aliquam at ante at elit efficitur tincidunt a quis neque. Donec ut pulvinar metus. Pellentesque lobortis volutpat eros sed sagittis. Nunc rutrum ex eu auctor tristique. Maecenas suscipit vestibulum nunc nec placerat. Phasellus blandit augue nunc, consequat consectetur augue placerat sed. Aenean fermentum scelerisque lectus, sit amet ultricies ex interdum bibendum. Quisque porttitor, enim maximus… Continue reading ข่าวประกาศ 1