ประกาศโรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีเข้ารับบริการนอกเวลาราชการ ที่ได้รับการประเมินเป็นสีเขียว และสีขาว ในอัตรา 50 บาท/ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศโรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีเข้ารับบริการนอกเวลาราชการ ที่ได้รับการประเมินเป็นสีเขียว และสีขาว ในอัตรา 50 บาท/ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ………………………………………………… ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 นอกเวลาราชการ หมายถึง นอกเวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16:00 น. – 08:00 น. และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งวัน 24 ชั่วโมง

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 4 ห้าม 3 ต้อง

การตรวจประเมินคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ประจำปี 2565

การตรวจประเมินคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ประจำปี 2565 วันที่ 25 เมษายน 2565 นางกชพรรณ หาญชิงชัย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการ ประเมินภายในคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จังหวัดสระแก้ว ออกตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลโคกสูง เป็นการประเมินภายใน ระหว่างโรงพยาบาล มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลโคกสูงผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด

ประกาศโรงพยาบาลโคกสูง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ช่างซ่อมบำรุง)

[pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศโรงพยาบาลโคกสูงเรื่องรายชื่อผู้มี.pdf”]ประกาศโรงพยาบาลโคกสูง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ช่างซ่อมบำรุง)

โครงการยุทธศาสตร์และโครงการงานประจำเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2565

โครงการยุทธศาสตร์และโครงการงานประจำเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด

ประกาศชี้แจงการให้บริการโรงพยาบาลโคกสูง ในกรณีที่ผู้มารับบริการสะท้อนปัญหาการให้บริการของทางโรงพยาบาล

          ประกาศชี้แจงการให้บริการโรงพยาบาลโคกสูง ในกรณีที่ผู้มารับบริการสะท้อนปัญหาการให้บริการของทางโรงพยาบาล           ทางโรงพยาบาลโคกสูง ได้รับทราบเหตุการณ์กรณีปัญหาจากการมารับบริการของประชาชนในพื้นที่ ในหลายกรณี ซึ่งทางโรงพยาบาลโคกสูงเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทางคณะกรรมการบริหารได้มีการตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบบริการมาโดยตลอด ซึ่งในการรับบริการก็จะมีขั้นตอน ระบบคิว และแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกับ รพ.อื่นๆ แต่ในกรณีที่เกิดการสะท้อนปัญหาจากการรับบริการที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อเอื้อต่อการรับบริการของประชาชนดังนี้ การให้บริการในระหว่างเวลา12.00-13.00น. 1.จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง 2.เพิ่มการสื่อสารกับผู้รับบริการในระหว่างรอ 3.คัดกรองคนไข้แบ่งประเภทในการรักษา รุนแรง = รับการรักษาทันที ปานกลาง = ประเมินอาการ รอตรวจตามคิว เล็กน้อย = รอซักประวัติ รอตรวจตามคิว กรณีขอใบส่งตัว 1.ขอใบส่งตัวโดยที่ไม่มีการทำหัตถการ : ทำบัตร รอเรียกซักประวัติ รอเรียกเข้าห้องตรวจ พบแพทย์ 2.ขอใบส่งตัวโดยที่มีการทำหัตถการ : ทำบัตร เรียกซักประวัติ ส่งทำหัตถการทันที (เจาะเลือด X-ray ตรวจคลื่นหัวใจ) รอผลหัตถการเรียกพบแพทย์… Continue reading ประกาศชี้แจงการให้บริการโรงพยาบาลโคกสูง ในกรณีที่ผู้มารับบริการสะท้อนปัญหาการให้บริการของทางโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาชนสามารถเข้ารับชุดตรวจATKฟรี ได้ที่โรงพยาบาลโคกสูงเวลา 08.00-16.00น. โดยการลงทะเบียนรับชุดตรวจฟรีผ่านแอปเป๋าตัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาชนสามารถเข้ารับชุดตรวจATKฟรี ได้ที่โรงพยาบาลโคกสูงเวลา 08.00-16.00น. โดยการลงทะเบียนรับชุดตรวจฟรีผ่านแอปเป๋าตัง

โรงพยาบาลโคกสูงเปิดให้บริการ การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

โรงพยาบาลโคกสูงเปิดให้บริการ การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

คำสั่งโรงพยาบาลโคกสูง ที่ 21/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ

คำสั่งโรงพยาบาลโคกสูง ที่ 21/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ ดาวน์โหลด