รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) โคกสูง ครั้งที่ 3-2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) โคกสูง ครั้งที่ 3-2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโคกสูง ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) โคกสูง ครั้งที่ 1-2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) โคกสูง ครั้งที่ 1-2565 วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโคกสูง ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2022/01/สรุปายงานการประชุมประชุมคปสอ.ครั้งที่1-2565.pdf” title=”สรุปายงานการประชุมประชุมคปสอ.ครั้งที่1 -2565″]

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) โคกสูง ครั้งที่ 1-2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) โคกสูง ครั้งที่ 1-2564 วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโคกสูง ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2022/01/สรุปายงานการประชุมประชุมคปสอ.ครั้งที่1-2564.pdf” title=”สรุปายงานการประชุมประชุมคปสอ.ครั้งที่1 -2564″]

สรุปรายงานการประชุมงาน NCD คุณภาพ คปสอ.โคกสูง ครั้งที่1/2564

สรุปรายงานการประชุมงาน NCD คุณภาพ คปสอ.โคกสูง ครั้งที่1/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม รพ.โคกสูง ดาวน์โหลด

สรุปรายงานการปรุชุม คปสอ. ครั้งที่ 1-2563

สรุปรายงานการปรุชุม คปสอ. ครั้งที่ 1-2563 01สรุปรายงานการประชุมคปสอ.ครั้งที่1-63-CUPโคกสูง [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2020/02/01MeetingAgendaSummaryKPSA_1_63CUPโคกสูง.pdf”]