ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลโคกสูง

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลโคกสูง

กำหนดลงทะเบียน เวลา 09.00 – 09.30 น.

เริ่มประมูลขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลด